Privacy

Theater Review kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u reageert op een van onze artikelen, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier (comments op artikelen) op de website aan verstrekt. Theaterreview.nl kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 – Uw voor- en achternaam
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres

Theaterreview.nl verwerkt uw persoonsgegevens om per e-mail contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt

Theaterreview.nl  bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Theaterreview.nl  verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Op de website van worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Theaterreview.nl  gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering  naar Robinstreppel@gmail.com zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Theaterreview.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op Robinstreppel@gmail.com